PAS PÅ MED AT SPARE DIG TIL GOD ØKONOMI

Pas på med at spare dig til en god økonomi

Der bliver givet råd fra mange steder, hvordan vi overlever et dårligt bytteforhold mellem mælk og foder. Et af rådene går på at man skal bruge mere grovfoder. Dette indebærer at energikoncentrationen i rationen falder. Her er der overhængende risiko for at ydelsen falder.

Et andet råd er at man bruger billigere tilskudsfodermidlerne. Jeg har regnet på et par eksempler, hvor sojaskrå og rapskager bliver helt eller delvis erstattet med andre produkter. I totalrationen er der mellem 0,50 og 1,- kr at spare pr ko pr dag. Det skal dog bemærkes at rationerne blev o,o2 kg tørstof mere tung fordøjelig. Her er der ligeledes risiko for ydelsesfald efter en periode.

Ydelsesfald kan vi ikke tillade os, da en høj ydelse, i bankens øjne, er indikator for en god driftsledelse. Hvis ydelsen falder, så tager det en hel laktation inden den kommer op igen. Så risikerer vi, at når bytteforholdet igen bliver god, at vi ikke kan producere nok til den tid.

Det er mere hensigtsmæssigt at reducere besætning ned til 95-97 % belægningsgrad i stalden. Her vil en del kvægbrugere skulle sælge levedyr, da de ikke kan ”finde nok slagtekøer”. Prisen på nydrægtige kvier er god, prisen for levekøer og slagtekøer er ok. Det giver likviditet her og nu og bedre plads til de tilbageværende. Det plejer give ydelsesstigning.

Olaf Petersen

Optimal kvægrådgivning Aps

Olaf Petersen | Madumflodvej 9 | 6990 Ulfborg | Tlf.: 23620607 | Fax: 97490062 | Mail: optimal@firma.tele.dk | CVR: 17756737